});

Tjänster

Vi utför installationer, felsökning, service och reparationer på allt inom branschen. Vi försöker att snabbt vara på plats när nya och återkommande kunder behöver hjälp.

Vi hjälper dig med stora som små uppdrag och lägger stor vikt vid personlig service. Vi vänder oss till såväl privatpersoner som till företag. Tänk på att du som privatperson kan nyttja ROT-avdraget.

Elinstallationer
Villa
Bostad
Kontor
Industri
Belysning
Värme
Styr & regler
Automation
Belysningsstyrningar, belysningsberäkningar
Dimensionering tunga laster
Upp/nedsäkring mätarsäkringar

Svagströmsinstallationer
Datanät
Passersystem
Brandlarm
Multimedia
Antenn
Tele