});

Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy
Vår policy är du som kund ska få ett personligt och professionellt bemötande. Vi är måna om vårt rykte och vill ha långsiktiga kundrelationer. Vi använder oss av kvalitetsäkrat material och försöker arbeta så effektivt som möjligt på ett fackmannamässigt sätt eftersom
vår verksamhet bygger på nöjda kunder.

Vi tillämpar ett kvalitetssystem motsvarande ISO 9001. Där ingår riskbedömning, arbetsmetoder, utförande och rutiner för egenkontroller. Egenkontrollen avser kontroll före idrifttagning, avprovning, säkerställande av kvalitet och uppmärkning/dokumentation. Mindre dokumentationer såsom gruppförteckningar och enlinjescheman uppdateras vid ändring. Övriga fördjupande tester/avprovningar och protokoll enligt överenskommelse med beställare. Observera att vi ej lämnar garanti på material som vi ej har leverarat.

Miljöpolicy
Vi tillämpar ett miljösystem som motsvarar ISO 14001. Vi vill minimera vår miljöpåverkan bland annat i val av material som installeras och källsorterar förbrukat material och emballage. Material för återvinning levereras lokalt. Vårt mål är att alltid försöka hitta så energieffektiva och energibesparande lösningar som möjligt vid alla förekommande installationer och underhåll.

Arbetsmiljöpolicy
Vi vill ständigt förbättra vår arbetsmiljö, därför bedriver vi fortlöpande ett systematiskt arbetsmiljöarbete som motsvarar ISO 45001. Vi har tagit fram interna policys och metoder för att förebygga, rapportera, åtgärda och kontrollera saker vi som yrkesmän stöter på i vår vardag. Det kan handla om allt ifrån riskbedömningar och personlig skyddsutrustning till hantering av kemikalier och utförande av arbete i riskfyllda lokaler. Dessa rutiner är till för att förebygga och förhindra tillbud både hos oss och när vi arbetar på er anläggning.